Badanie i norma hemoglobiny glikowanej

Hemoglobina glikowana

Hemoglobina glikowana H6A1c idealnie odzwierciedla stężenie glukozy we krwi, przez co pełni zasadniczą funkcję w rozpoznawaniu i leczeniu cukrzycy. Badanie wykonuje się u zdiagnozowanych cukrzyków regularnie co 3 miesiące lub minimum raz na pół roku. Poziom hemoglobiny glikowanej u osób ze stwierdzoną cukrzycą ma bezpośredni wpływ  na ryzyko rozwoju powikłań. Im wyższe stężenie H6A1c tym większe prawdopodobieństwo powstania groźnych schorzeń. Za akceptowalną wartość można uznać poziom poniżej 6,5 – 7% świadczący o skuteczności leczenia. Stężenie 7- 8 % sygnalizuje zmniejszoną efektywność terapii cukrzycowej, natomiast wzrost powyżej 8% wymaga natychmiastowej zmiany sposobu leczenia pacjenta.

 

Badanie poziomu hemoglobiny glikowanej

Regularne oznaczanie poziomu H6A1c stanowi niezbędny element leczenia diabetyka. Wyniki badania umożliwiają  ocenę skuteczności terapii, wpływając na zmniejszenie ryzyka rozwoju powikłań cukrzycy. Dokumentacja medyczna wzbogacona o tego typu dane pozwala określić tempo rozwoju zmian cukrzycowych (progres choroby), co z kolei ułatwia opracowanie długofalowej strategii leczenia.

Wartość hemoglobiny glikowanej wyrażana jest w odsetku H6A1c wobec całkowitego stężenia hemoglobiny. Norma wynosi 4-5% – u zdrowych osób. Wskazaniem dla pacjentów ze stwierdzoną cukrzycą typu 1 jest osiągnięcie poziomu poniżej 7%. Natomiast chorzy ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2 powinni mieć wyniki poniżej 6,5%. W przypadku diabetyków osiągających poziom hemoglobiny glikowanej poniżej 6%, ryzyko wystąpienia powikłań cukrzycowych (retinopatia, nefropatia, schorzenia układu krwionośnego, choroby kończyn dolnych) zmniejsza się o ok. 70%. Oznaczanie H6A1c jest rutynowym badaniem cukrzyków wykonywanym w trzymiesięcznych odstępach czasowych. Stabilny przebieg choroby (stężenie glukozy bliskie poziomowi u zdrowej osoby) umożliwia rzadsze badania- 2-3 razy w roku.

Na wyniki testu określającego stężenie hemoglobiny glikowanej nie ma wpływu zjedzony posiłek, dlatego nie trzeba być na czczo podczas pobierania krwi do analizy. Badanie jest bezbolesne- wystarczy nakłucie palca lub pobranie osocza z żyły. Regularne badanie poziomu cukru we krwi pozwala na określenie stężenia hemoglobiny glikowanej. Poziom glukozy 97 mg/dl oznacza 5% H6A1c, 125 mg/dl glukozy- 6% H6A1c, 140 mg/dl glukozy- 6,5 H6A1c, 155 mg/dl glukozy- 7% H6A1c, 185 mg/dl glukozy- 8% H6A1c.

 

Oznaczanie poziomu H6A1c

Poziom hemoglobiny glikowanej jest wyznacznikiem glikemii w okresie 120 dni poprzedzających test. Badanie ma zasadnicze znaczenie w diagnostyce i monitorowaniu leczenia cukrzycy- pozwala na określenie efektywności leczenia oraz ocenę ryzyka wystąpienia wczesnych i późnych powikłań choroby. Regularne oznaczanie poziomu H6A1c nie może zastąpić codziennej samokontroli glikemii, ponieważ test nie wykrywa wahań stężenia glukozy w krótkich odstępach czasowych.